1. BUOD naptár 2018 - Hungarikumok 2. (kétnyelvű: magyar és német)
  2. BUOD naptár 2017 - Hungarikumok 1. (kétnyelvű: magyar és német)
  3. BUOD naptár 2016 - Magyar feltalálók 5. (kétnyelvű: magyar és német)
  4. BUOD naptár 2015 - Magyar feltalálók 4. (kétnyelvű: magyar és német)
  5. BUOD naptár 2014 - Magyar feltalálók 3. (kétnyelvű: magyar és német)
  6. BUOD naptár 2013 - Magyar feltalálók 2. (kétnyelvű: magyar és német)
  7. BUOD naptár 2012 - Magyar feltalálók (kétnyelvű: magyar és német)
  8. BUOD naptár 2011 - Németországi magyar egyesületek
  9. BUOD naptár 2010 - Németországi magyar emlékhelyek
  10. BUOD naptár 2006 - Németországi magyar cserkészek
  11. BUOD naptár 2005 - Németországi magyar egyesületek