A Magyar Diaszpóra Tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek a magyar kormány által 2011-ben létrehozott közös fóruma, amely a diaszpórában élők sajátságos igényeit és érdekeit tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét. A németországi diaszpóra-magyarságot a BUOD képviseli a Magyar Diaszpóra Tanácsban.