Egy világesemény kezdődik Budapesten szeptember első hetében.

Mellékelem a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részletes programját
áttekinthető formában a mellékletben.

Üdvözlettel,

Ravasz Ákos

*************************************************

 

NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS – SZEPT.5-12.

PROGRAM

 

NYITÓ NAP: HELYSZÍN: HŐSÖK TERE

SZEPTEMBER 5. VASÁRNAP

 

15.00 – 18.00 : ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ ÉS SZENTMISE ELSŐÁLDOZÁSSAL

REGISZTÁRICÓ AJÁNLOTT

Az ünnepségen fellép többek között a Weiner Leó Iskola zenekara és egy közel ezerfős kórus, amely az Énekes Iskolák egyesített karából, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Énekkaraiból és egy gyermekkarból áll.

Az esemény egyben az esztergom-budapesti főegyházmegye katolikus iskoláinak tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje is.

Főcelebráns: Angelo Bagnasco bíboros
„Nehézsúlyú szellemi boxbajnok” – így jellemezte egy egyháztörténész Angelo Bagnascot, aki az Olasz Püspöki Konferencia élén állt és elnökli az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát is. A filozófiából doktorált bíboros, korábbi genovai érsek a járványhelyzetet és a mostani időszakot egyik homíliájában egy gyermekkori élményével állította párhuzamba: „Kisfiú koromban, amíg a vacsorát vártam, az egyik utcaközben játszottam a háborús kőtörmeléken. Felkiáltottam az utcáról, édesanyám kitárta az ajtót és a nevemen szólongatott, mert félt, hogy elkeveredek a sötét lépcsőházban. Követtem a hangját a negyedik emeletig, ahol anyám karon fogott és átölelt. […] Ez most a mi életünk sötét lépcsőháza. Isten megnyugtató hangja és kitárt karjai irányítanak

A nyitónap menete:

 • Beléptetés kezdete 12:30
 • Felvezető program 13:30
 • Ünnepélyes megnyitó 15:00
 • Szentmise 16:00

 

HÉTKÖZNAP: HELYSZÍN: HUNGEXPO

SZEPTEMBER 6. HÉTFŐ

 

8.45 : REGGELI IMA

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

9.30 : KATEKÉZIS (TANÍTÁS)

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

A „golyóálló bíboros” Orani Joao Tempesta katekézise

Orani João Tempesta Rio de Janeiro érseke túlélt két fegyveres rablást és egy utcai tűzharcot. Sokat tesz a rászorulók megsegítéséért és abban bízik, hogy Rio egyszer nem a természeti szépsége, hanem az ott szeretetben élő emberek miatt is lesz ismert.

Orani João Tempesta a ciszterci rendbe lépett be az érettségi vizsgáját követően. 1974-ben szentelték pappá, plébániai lelkipásztorként szolgált. 1997-ben São Jose do Rio Preto püspöke lett, 2004-ben pedig Belem érseke. 2009-ben Tempestát Rio de Janeiro érsekévé nevezték ki. 2013-ban ő volt az ifjúsági világtalálkozó házigazdája. Egy évvel később Ferenc pápa bíborosi rangra emelte.

10.30 : TANÚSÁGTÉTEL

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Szabó Konstantin – görögkatolikus pap

Szabó Konstantin, görögkatolikus pap, jelenleg Sislóci káplán titokban végezte el a papképzést és így is szentelték fel. 1945-ben Sztálin rendelete nyomán a görögkatolikus papokat az ortodox egyházba való beolvadásra kényszerítették. Sokan azonban ellenálltak, őket kivégezték, vagy gulágra küldték. Szabó Konstantin pap-dinasztiába született.

Miután eldöntötte, hogy folytatja a családi hagyományokat, a legnagyobb óvatossággal kellett eljárnia, miközben Ortutay Elemérhez járt teológiai

képzésre. Így emlékezett vissza arra az időszakra: „Titokban jártam hozzá magánoktatásra, de nem tudtam hányunkat, kiket oktat még rajtam kívül. Amikor sűrűsödtek a vegzálások, a jegyzetek helyett bonbonnal, virággal mentem, mintha csak vendégségbe igyekeznék, és mindenféle kerülőutakat találtam ki, hogy kicselezzem a minket figyelő titkosrendőrt.”

11.30 : SZENTMISE

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

A megújulás útján – Piero Marini

A tanúságtétel utáni szentmisét Piero Marini, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalának egykori vezetője, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke celebrálja. Piero Marini érsek három pápa (VI. Pál, II. János Pál és XVI. Benedek) szertartásmestere volt. 2007-től a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke. Marini érsek Szent II. János Pál pápát 76 útjára kísérte el. Az érseknek mindegyik utat kétszer kellett megjárnia, hiszen a pápai látogatásokat mindig egy előkészítő utazás előzi meg.

A SZENTMISE UTÁN EBÉD

 

14.30 : FAKULTÁCIÓK – EGY IDŐBEN VANNAK - VÁLASZTANDÓ

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

A reményről – Böjte Csaba

Böjte Csaba a reményről tart előadást. Krisztus hite - a mi hitünk – a gyermekek körében végzett lelkipásztori munka bemutatása címmel. Több mint 25 éve egy-egy, az éhezőknek adott ebéddel, vacsorával kezdődött Déván a gyermekmentés. Böjte Csaba ferences szerzetes ekkor került Dévára.  Azóta mintegy hatezer gyermek kapott hitbéli nevelést, ételt és hajlékot a hálózattá bővülő otthonok valamelyikében.

A forrásnál egy kameruni püspökkel – Joseph-Marie Ndi Okalla

Az Eucharisztia a jóság forrása – ezt a címet választotta előadásának Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök Kamerunból. 1983-ban szentelték pappá, 2016-ban nevezték ki Mbalmayo püspökévé. A bonni egyetemen szerzett doktorátust dogmatikából. Számos könyv és cikk szerzője. Kamerun ásványkincsekben - arany és gyémánt - kiemelkedően gazdag, mégis a lakosság több mint 40 százaléka mélyszegénységben él. A nyomor mellett az emberek szenvednek az erőszaktól, a véres konfliktusoktól, a szélsőséges vallási szervezetek támadásaitól.

Joseph-Marie Ndi-Okalla szívügyeként tekint a vallásközi párbeszédre és társadalmi békére.

 

A Biblia női szemmel – Mary Healy

A Szeretet azt mondja, menj! - Az Eucharisztia és a keresztény élet – ezeket a gondolatokat fejti ki előadásában Mary Healy.

A detroit-i Szent Szív Szeminárium biblikus teológusa, egyetemi docens azon három nő közé tartozik a világon, akiket 2014-ben Ferenc pápa kinevezett a Pápai Biblikus Bizottság szolgálatára. „Ez egy húsz tudósból álló csoport, akik minden évben egyszer találkoznak Rómában. Az egyház működésével kapcsolatos kérdéseket vitatunk meg és ezt hangoljuk össze azzal, amit a Biblia tanít nekünk” - mondta el a bizottsági munkájáról Mary Healy. Szerinte nem halljuk még elégszer a nők hangját a teológiában, a bibliai tanulmányokban és az egyházon belül sem.

 

Hitünk titkai

Bensőséges kapcsolat Istennel az Eucharisztia által – ez lesz Damian Stayne előadásának témája.

Különleges előadója a kongresszusnak. „Az Onkológiai Intézetben a kontroll vizsgálaton az orvos nem talált daganatot.” Ilyen és ehhez hasonló tapasztalatokról számoltak be azok, akik már részt vettek Damian Stayne kurzusain, az általa vezetett közös imádságokon. A Föld öt kontinensén végzett szolgálata során sok ezer ember gyógyult meg testi és lelki betegségéből, kapott életét átformáló próféciát és töltekezett a Szentlélek erejével. Magyarországon is számos alkalommal járt már.

 

HÉTKÖZNAP: HELYSZÍN: HUNGEXPO

SZEPTEMBER 7. KEDD

 

8.45 : REGGELI IMA

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

9.30 : KATEKÉZIS (TANÍTÁS)

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

 

Card. Gérald Lacroix prímás, bíboros, Québec érsekének katekézise

„Vidám ember vagyok, ez isteni ajándék (…), onnan jön, hogy szeretjük Istent" – mondta a bíboros, Quebec érseke. Pedig gyermekként hat testvérével együtt sokat nélkülözték édesapjukat, aki favágóként dolgozott. Gérald Lacroix fiatalon grafikusként dolgozott egy nyomdában. Közben érezte, hogy szeretne segíteni a szegényeken. Tanulmányai során megismert egy misszionáriust, aki akkor már évek óta Kolumbiában dolgozott, és csatlakozott hozzá. „Ott szólított meg az Úr, hogy kövessem. Ez teljesen felforgatott mindent, hiszen én nem akartam pap lenni” – mesélte el Gérald Lacroix, aki kilenc éven át szolgált Kolumbiában egy katonai gerillaszervezet által ellenőrzött háborús övezetben. A plébániájához 18 falu tartozott, a legtávolabbit 18 órába telt elérni és csak öszvérháton lehetett megközelíteni. Egy alkalommal a misszionáriussal egy vérmérgezésben szenvedő férfi lábát kötözték, amikor annak házába berontott egy feldúlt fiatalember. A beteg gyermekéhez kért gyors segítséget. Az apa ragaszkodott hozzá - látva a rossz állapotban lévő gyermekét, hogy valaki megkeresztelje. Nem volt pap a környéken. Végül a különleges helyzet miatt, a pap titkárának és a misszionáriusnak az engedélyével Gérald Lacroix végezte el a szertartást. 1988 óta már papként is szolgálja a közösséget. 2011 óta a Québec-i Főegyházmegye főpásztora, Kanada prímása.

 

10.30 : TANÚSÁGTÉTEL

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Card. Louis Raphaël Sako bíboros, bagdadi érsek, babiloni káld katolikus pátriárka

Louis Raphaël Sako 2013-ban vette át a káld katolikus egyház vezetését. A legrégebbi keresztény közösség Irak területén él. Érsekként évek óta párbeszédet sürget a különböző társadalmi csoportok, a hatóságok és a kormányzat között. Az Iszlám Állam pusztítása idején is bátran, határozottan felemelte a szavát. Megrázó segélykiáltásaival ráirányította a nemzetközi keresztény közösség figyelmét az iraki és szíriai eseményekre. Többek között arra, hogy a szunnita szélsőséges erők erőszakos cselekményei elől az egymilliós iraki katolikus közösség felének menekülnie kellett otthonából. Százezrek hagyták el Irakot is. Menekülttáborokba zsúfolódtak, vagy egy új, biztonságosabb élet reményében Európába próbáltak eljutni. A pátriárka a párbeszéd híve. „Magam is többször elmentem egy muszlim településre Moszul közelében, hogy segítsek négyezer muszlim családnak. Vittünk nekik élelmet, orvosságot, és közben elmondtam: keresztények vagyunk, Bagdadból jöttünk, 400 kilométer távolságból, mert mellettük állunk, testvérek vagyunk, nem vagyunk hitetlenek. A hitetlenek azok, akik üldöztek minket és akik rosszat tettek nekik is.” A háború után Louis Raphaël Sako és a keresztény közösség számos külföldi ország, köztük hazánk támogatásával rengeteget dolgozik azért, hogy az emberek visszatérhessenek újjáépülő otthonaikba és elkezdhessenek egy másik nyugodtabb életet.

11.30 : SZENTMISE

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

S.E.R. Jose Serofia Palma, Cebu érseke

Jose Serofia Palma, a Fülöp-szigeteki Cebu érseke filozófiát és teológiát tanult. Rómában szerzett doktori címet. 1976-ban szentelték pappá. A szeminárium tanára, majd rektora lett. Több egyházmegyei testületben vállalt tisztséget. 1997-ben Didzi Vazari címzetes püspökké és Cebu segédpüspökévé nevezte ki a pápa. 2006-ban XVI. Benedek Palmat Palo érsekség élére helyezte. Jose Serofia Palma a Fülöp-szigeteki Katolikus Püspöki Konferencia (CBCP) korábbi elnöke, 2010 óta Cebu érseke. 2018-ban életveszélyes helyzetbe került. Manilában tartózkodott, amikor otthonába egy zavart elméjű, felfegyverzett maszkos férfi tört be, hogy tanácsot kérjen megromlott házassága megmentéséhez. A depresszióval küzdő Jeffrey Cañedo végül a kiérkező rendőrökkel folytatott tűzharcban életét vesztette. Az érsek az eset után felhívta a férfi édesapját és felajánlotta neki a segítségét. Az országban különösen nagy problémát jelent a kábítószer-használat és az azzal összefüggő bűncselekmények. Cebu hat nyelven beszélő érseke teszi meg a NEK meghívott előadói közül a legnagyobb távolságot – 11 000 kilométert -, hogy velünk lehessen.

A SZENTMISE UTÁN EBÉD

 

14.30 : FAKULTÁCIÓK – EGY IDŐBEN VANNAK - VÁLASZTANDÓ

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Dabóczi Kálmán a 72 Tanítvány Mozgalom elnöke – Együtt. Értetek

Jogászként, közgazdászként, egykori vállalatvezetőként hétgyermekes családapaként és a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnökeként is nagy figyelmet szentel annak, hogy milyen lesz a közös jövőnk. A mozgalom, amelyet irányít, Erdő Péter bíboros ösztönzésére azért alakult, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül működő szervezetekben, csoportokban felelős keresztényként munkálkodó szakemberek véleménye megjelenjen a közbeszédben. Dabóczi Kálmán egyik fő célkitűzése az értelmiség mozgósítása, a közösség- és a hálózatépítés. Ennek előfeltétele, ahogy fogalmazott: „Ha szót értünk egymással és tudunk örülni közösen felfedezett értékeinknek, akkor kezdődhet a beszélgetés a közös jövőről, célokról. Joggal lehet déjà vu-érzése az olvasónak, hiszen 30 éve is hasonló folyóba léptünk. Egy új, világnézeti, kulturális rendszerváltás, vagy inkább történelmi váltó előtt állunk.”

Barbara Heil egykori protestáns prédikátor és misszionárius – Hogyan nyerj egy katolikust?

Barbara Heil vallástalan családban nőtt fel, majd hitre jutva protestáns misszionáriusként szolgált. Hosszú útja végül a Katolikus Egyházig vezette. Azóta hirdette már Isten igéjét AIDS-es prostituáltak között és ismeretleneknek a liftben. Úgy véli, nemcsak a szószékről lehet prédikálni, hanem bárhol a világban, ahol rengeteg feladat vár mindannyiunkra.

Johannes Hartl az Imádság Háza közösség alapítója – A Szépség vonzásában

Johannes Hartl katolikus családba született, de szélsőségekkel teli fiatalsága – csajozás, droggal való kísérletezés – egy időre eltávolította Istentől. „Nem volt bennem sosem negatív kép az Egyházról, csak annyi, hogy unalmas.” Tizennégy éves korában a szülei magukkal vitték egy vallási konferenciára. „Én abban az időben rebellis hippi voltam és az egészet ostobaságnak tartottam.” Mosolyogva nézte a résztvevőket: „Nem imádkoztam, csak álltam ott és nem éreztem semmit. Mikor vége lett az imának, visszamentem a helyemre és akkor éreztem, hogy valami megváltozott bennem. (...) Megtaláltam Istent, pedig nem tettem érte semmit.” 2005-ben Augsburgban megalapította az Imádság Házát, amely tíz esztendeje az év 365 napján, a nap 24 órájában nyitva áll azok számára, akik imádkozni szeretnének. Hartl azt mondta: „Benzinkutak, McDonald’s-ok, tűzoltóság – a nap 24 órájában nyitva állnak, csak mi keresztények tartunk nyitva egy órát egy héten.” Ezen változtatott a lázadó hippi…

 

Jean-Luc Moens matematikus, a CHARIS, a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálat korábbi moderátora – Eucharisztia és Szentlélek

Jean-Luc Moens világi ember, matematikus, hétgyermekes családapa, nagyapa. Felnőttként tért meg, lelkileg a CHARIS-hoz, a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálatához kötődik. Moens szerint az evangelizáció olyan, mint az ejtőernyőzés: a Lélek a megfelelő időben érkezik, sem előbb, sem később. A megfelelő pillanatban kinyitja az ejtőernyőt és megadja az ajándékot, amely ahhoz szükséges, hogy elérje az ember szívét.

HÉTKÖZNAP: HELYSZÍN: HUNGEXPO

SZEPTEMBER 8. SZERDA

 

8.45 : REGGELI IMA

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

9.30 : KATEKÉZIS (TANÍTÁS)

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Card. Charles Maung Bo bíboros, az Ázsiai Püspöki Konferencia elnökének katekézise

Charles Maung Bo Mianmar első bíborosa, az Ázsiai Püspöki Konferencia elnöke. Kinevezésével Ferenc pápa szolidaritását fejezte ki az elnyomástól szenvedő burmai katolikusoknak. Charles Maung Bo szalézi szerzetes, hosszú idő óta a hátrányos helyzetben élő keresztények és kisebbségek elkötelezett szószólója. Megélve országában a vallási konfliktusokat – ebben mind a muszlim, mind a keresztény kisebbség érintett – fő feladatának a vallási tolerancia képviseletét tekinti. 2003 óta vezeti a főváros érsekségét. Maung Bo bíboros elítélte a hazájában tomboló erőszakot, ami a 2021. februári katonai puccs után söpört végig az országon. Mianmar 1962 óta tartó katonai puccs után lépett a demokratizálódás útjára. Az országban a keresztények kisebbségben vannak, a diktatúra és az elnyomás ellenére mégis egy gyarapodó közösséggé vált. A bíboros több alkalommal szólított fel a megbékélésre. „Az egyetlen megoldás az, ha minden ajtó és minden szív megnyílik a másik felé, hiszen ugyanazon nép gyermekei vagyunk, és az erőszakra csak szelídséggel és imával szabad válaszolni.”

10.30 : TANÚSÁGTÉTEL

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Moysés Azevedo a Katolikus Shalom Közösség alapítója

Tizenhárom évesen kijelentette, nem akar többet templomba menni. Néhány évvel később egy lelkigyakorlat megváltoztatta az életét. 1980-ban egy Nemzeti Eucharisztikus Kongresszuson őt kérték fel, hogy köszöntse II. János Pál pápát és találjon ki számára egy ajándékot is. Azevedo úgy döntött, tekintettel szerény körülményeire, felajánlja életét a fiatalok evangelizációjának. Két évvel később megnyílt az első kávézója. Ma már a világ számos országában jelen van a közössége, többek között Budapesten is. A Katolikus Shalom Közösség alapítójaként társaival indirekt missziót folytatnak, kávézókat, szendvicsezőket nyitnak, ahol beszélgetést kezdeményeznek hitről, Istenről, az életről…

11.30 : FAKULTÁCIÓK – EGY IDŐBEN VANNAK - VÁLASZTANDÓ

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Mons. David Maria Jaeger OFM a Rota Romana bírója, a Vatikán korábbi jogi tanácsadója – A Szentföld az Eucharisztia földje

Nem egy átlagos pap David-Maria Jaeger. Zsidó polgári családban nőtt fel Tel-Avivban. Mostanra a Rota Romana, vagyis az egyház legmagasabb szintű fellebbviteli törvényszékének bírója. Középiskolai tanulmányai után elvonultan élt hat éven át, elsöprő hitbéli változáson ment keresztül és áttért a keresztény hitre. Kánonjogi doktori diploma megszerzése után Jeruzsálemben és Rómában tanított. Két évtizedet töltött a Vatikán jogi tanácsadójaként az Izraellel folytatott diplomáciai tárgyalásokban. David ma is szeretettel gondol vissza Izraelre, melyhez szoros kapcsolat fűzi: „Igazán boldog és hálás vagyok, hogy a zsidó néphez tartozom. Emberi szempontból a származásom zsidó, konkrétan izraeli zsidó. És természetesen nem tudom elképzelni, hogy ez másképp legyen; miért is kellene?”

Justo Antonio Lofeudo A Legszentebb Ecuharisztia Misszionáriusai szerzetesközösség egyik alapítója – Plébániák és Egyházmegyék megújulása az Örökimádás által

Justo Antonio Lofeudo azok közé tartozik, akiket megkereszteltek, de nem gyakorolták a vallásukat. Vegyészmérnökként sikeres karriert épített, multicégek foglalkoztatták és beutazhatta a világot. Harminc éves volt, amikor rádöbbent, nem akar materiális célokért küzdeni. Olaszországba költözött. A torinói lepel szemlélése közben azt a hívást kapta, utazzon Međugorjeba Az út teljes egészében megváltoztatta az életét. A papi hivatást választotta. A domonkosoknál filozófiát, teológiát tanult. Lofeudo pappá szentelése után szinte rögtön meghívást kapott az örökimádásra. Az Eucharisztia missziójának köszönhetően ma körülbelül 3000 örökimádó kápolna van világszerte. Amikor 3 évvel ezelőtt ismét hazánkba látogatott Lofeudo atya, a Szent Gellért-templomban elmondott homíliájában így fogalmazott: „Az örökimádás ajándék Istentől a mai kor számára. Isten a kápolnában minden zaj nélkül változtat jobbá bennünket”.

Mons. Michael White a baltimore-i érsekség papja és a Marylandi Timonium Betlehem-templom lelkipásztora, az Újraépítve című könyv társszerzője – Újraépítve Mozgalom

Michael White az Újraépítve című nagysikerű lelkipásztori könyv egyik társszerzője, lelkipásztor társával, Tom Corcorannal hatalmas változást idéztek elő az észak-baltimorei (Maryland, USA) egyházközségükben. Lépésről lépésre újjáépítették a plébániájukat. A templomba járók és a plébániai önkéntesek száma megháromszorozódott. Költségvetésük megnégyszereződött, saját forrásból közösségi központot építettek. Korunk társadalma a negatív hírekre fogékony és egyre nehezebben fogadja be az örömhírt. Michael White és Tom Corcoran megértették, hogy mindenkit meg kell szólítaniuk a Jézussal való találkozásra, de legfőképp azokat, akik nem járnak templomba. Küldetésük legfontosabb üzenetét a jézusi parancsban ismerték fel: „Tegyetek tanítványommá minden népet.” Az emberekkel való hatékony kapcsolatépítésben Jézus elfogadó, kezdeményező, bátorító és szeretetteljes magatartását képviselik. Sikerük másik kulcsa a csapatmunka, hiszen a templom nemcsak a papoké, hanem mindenkié és mindenkinek jut benne szerep. White diplomáját a marylandi Loyola Egyetemen, szakrális teológiai és egyházi diplomáját a római Pápai Gergely Egyetemen szerezte.

S.E.R. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke – Egy Föld, egy kenyér – A Laudato si’ világa -

Mélyen hívő, sokgyermekes családban született Székely János. Felsőfokú tanulmányait Esztergomban, Budapesten, illetve Betlehemben végezte, majd a Pápai Biblikus Intézetben folytatta. 1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanebben az évben szentelték pappá. Érsekvadkerten kezdte el lelkipásztori szolgálatát, ahol fiatal papként szembesült a társadalom peremére szorult romák szegénységével és a bennük rejlő rengeteg értékkel. Evangelizációba kezdett a körükben. Székely János az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára és rektora is volt. 2017-ben Ferenc pápa kinevezte a Szombathelyi Egyházmegye püspökévé. Meggyőződése, hogy arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni. Szeretni mindenkit, de különösen is a beteget, az időset, a gyöngét, a szegényt.

EBÉD

 

RENDHAGYÓ EZEN A NAPON A SZENTMISÉK RENDJE!!:                   

16.00: BIZÁNCI RÍTUSÚ Isteni Szent Liturgia, Helyszín: Szent-István Bazilika

Főcelebráns: Őboldogsága Youssef Absi melkita görögkatolikus pátriárka

„Mi annak az antiochiai ősi egyháznak vagyunk a gyermekei, unokái, amely nemcsak a Közel-Keleten, hanem az egész nyugaton elterjesztette a keresztény hitet” – így mutatta be Youssef Absi görög melkita pártriárka a közösséget, amelyet 2017 óta vezet. A Szíriában, Libanonban, Palesztinában élő melkiták rengeteg áldozatot hoztak hitük megőrzéséért. A török elnyomás után az utóbbi évtizedek közel-keleti háborúi veszélyeztették a létüket. Az üldöztetés és az elvándorlás ellenére a pátriárka azt üzeni: „Ki is fogunk tartani mindig, azon a földön, ahova Isten teremtett minket, hogy tanúságtételt tegyünk az egész világnak. Bármi áron is, de megmaradunk a hitünk mellett.”

17.00: PLÉBÁNIAI SZENTMISE – EGY IDŐBEN VANNAK - VÁLASZTANDÓ:   

Szentimreváros, Zugló (Páduai Szent Antal templom), Lágymányos (Magyar Szentek temploma), Víziváros (Szent Anna templom), Belváros (Nagyboldogasszony Főplébánia-templom), Várnegyed (Mátyás Templom), Erzsébetváros (Árpádházi-Szent Erzsébet templom), Gazdagrét (Szent Angyalok templom), Józsefváros (Szent József templom), Angyalföld (Angyalföldi Szent László templom), Városmajor (Jézus szíve templom)

 

20.00: 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR KONCERT  

Helyszín: Erkel Színház

REGISZTÁCIÓHOZ KÖTÖTT

JEGYVÁSÁRLÁSHOZ KÖTÖTT

HÉTKÖZNAP: HELYSZÍN: HUNGEXPO

SZEPTEMBER 9. CSÜTÖRTÖK

 

8.45 : REGGELI IMA

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

9.30 : KATEKÉZIS (TANÍTÁS)

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

John Onaiyekan bíboros katekézise

John Onaiyekan bíborosnak, Abuja első, 2019-ben nyugdíjba vonuló érsekének döntő szerepe volt abban, hogy Nigériában ne épülhessen fel egy diktatórikus rendszer. Egyházi vezetőként óvja, védi a gazdasági nehézségeknek és a szélsőséges iszlám terrorszervezetek támadásainak kitett keresztény közösséget. A bíboros óva int attól, hogy a nigériai eseményeket muszlim-keresztény konfliktussá egyszerűsítsék. Azt mondta: „Az áldozatok között keresztények és muzulmánok egyaránt vannak, s minden egyes robbantott bombának nemcsak a helyszínen borzasztó a fizikai hatása, de mérgezi a társadalmat, sőt világszerte erősíti a képet a kereszténység és az iszlám harcáról. Ez végzetessé fajulhat, ezért minden erővel a párbeszéd megnyitásán kell dolgoznunk.” John Olorunfemi Onaiyekant 1969-ben szentelték pappá, és 1976-ban doktorált szentírástudományból. 1980-ban II. János Pál a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjává nevezte ki öt évre, valamint csatlakozott a Katolikus-Metodista Párbeszéd Bizottságához is. 1983-ban szentelték püspökké, Ilorin főpásztora lett. 1990-ben vált Abuja koadjutor püspökévé, majd amikor az 1994-ben metropolitai székhellyé vált, érsekké nevezték ki. Onaiyekan fontos tisztségeket töltött be a nigériai püspöki karban, 2012-ben Béke-díjjal jutalmazta a Pax Christi International. Onaiyekan bíboros a vallásszabadság elvének érvényesítéséért küzd. Leszögezte: „…egyértelműen meg kell határoznunk a vallás és a politika viszonyát. Mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ahol a vallást és a politikát vegyítik vagy összekeverik, a politika gazsága gyakran hatással van a vallás szépségére.”

10.30 : TANÚSÁGTÉTEL

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Mary Healy biblikus teológus, a Pápai Biblikus Bizottság első női tagjainak egyike

A detroit-i Szent Szív Szeminárium biblikusa a teológus, egyetemi docens Mary Healy. 2014-ben Ferenc pápa kinevezte az első három nő egyikének, akik valaha a Pápai Biblikus Bizottság szolgálatában álltak. „Ez egy húsz tudósból álló csoport, akik minden évben egyszer találkoznak Rómában. Az egyház működésével kapcsolatos kérdéseket vitatunk meg, és ezt hangoljuk össze azzal, amit a Biblia tanít nekünk” - mondta el a bizottsági munkájáról Mary Healy. Szerinte nem halljuk még elégszer a nők hangját a teológiában, a bibliai tanulmányokban és az egyházon belül sem. „Mi nők másként gondolkodunk a Bibliáról, mint a férfiak. Kiegészítjük egymást. Például a Szentírásnak azokra a részeire gondolok, amelyek a házasságról, családról, gyermekekről szólnak. De nemcsak ezekről gondolkodunk másként, hanem az egész Bibliáról és a teológiáról. A nők intuitívabbak és sokszor olyan összefüggéseket ismernek fel, amelyeket a férfiak nem.”

11.30 : SZENTMISE

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Főcelebráns: Alfredo José Espinoza Mateus quito-i érsek

A következő, 2024-ben Ecuadorban tartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus házigazdája.

Ezen a szentmisén, a lovári nyelvű „Le Devleske” mise tételei hangzanak el.

A teljes Biblia szövegét csak pár éve fordították le és adták ki cigány nyelven. A szentmise főrészeit, amelyeket a nép is énekel, most hiteles zenei megfogalmazásban hallhatjuk különleges, erre az alkalomra íródott kompozíció formájában, élőben a világon elsőként, liturgikus keretek között.
A zene valódi hidat képez ember és ember közt, származástól függetlenül, hirdetve az ember történelmi, szellemi, lelki identitását. Ez a zene nemcsak a Roma kisebbségé, hanem minden emberé, aki tudja, hogy az európai kisebbségek mennyi mindenen mentek keresztül a történelem folyamán, embertársaikkal közösen, egy közösséget alkotva.

14.30 : FAKULTÁCIÓK – EGY IDŐBEN VANNAK - VÁLASZTANDÓ

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

S.E.R. Massimo Camisasca a reggio emilia-guastallai egyházmegye püspöke – Az olasz papok vértanúsága a 2. világháború után

1946-ban született Milanóban Massimo Camisasca. A Berchet Gimnázium diákja volt, ahol életre szóló hatással volt rá egyik tanára, Luigi Giussani teológus, katolikus lelkipásztor. Ekkor csatlakozott a Communione e Liberazione nevű katolikus lelkiség mozgalomhoz, melynek később vezetője is lett. Rómában, a Pápai Lateráni Egyetem hallgatója lett, ugyanitt 1985-ben megalapította a Borromeo Szent Károly Papi Testvériséget. Massimo Camisasca 2012 óta az észak-olasz Reggio Emilia Egyházmegye püspöke. 50 könyv szerzője, emellett széles körben ismert a művészetek iránti fogékonyságáról, ragyogó nevelői és fáradhatatlan papi szolgálatáról.

Card. Jean-Claud Hollerich bíboros, Luxemburg érseke, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsági Elnöke – Eucharisztia, evangelizáció és társadalmi elkötelezettség Európában

Jean-Claude Hollerich 1981-ben lépett be a jezsuita rendbe. Rómában filozófiát, Tokióban japán nyelvet, kultúrát és teológiát tanult. 1990-ben szentelték pappá, 2011 óta Luxemburg érseke. Az Európában történt terrortámadások kapcsán úgy vélekedett, hogy a harag azért irányul a kontinensre, mert „Európa megmutatja a világnak, hogy a fanatizmus értelmetlen." Az öreg kontinenst olyan földrésznek nevezte, ahol „egymástól nagyon különböző népek együtt tudnak élni, egyezségre tudnak jutni a közös értékek mentén.”

S.E.R. Joseph Pamplany Tellicherry érsekség segédpüspöke – A szír-malabár egyház helyzete az Eucharisztia fényében

1969-ben született egy hétgyermekes családban ötödikként. Joseph Pamplany-t a szemináriumi tanulmányai után 1997-ben szentelték pappá. 2001-től Leuvenben tanult és doktorált teológiából. Tanár, számos könyv szerzője. 2017-ben szentelték püspökké. Nagy figyelmet fordít a fiatalok evangelizációjára, új pasztorális módszerek kidolgozására és bevezetésére. Az Alfa Teológiai Intézet alapító igazgatója, számos egyetemen tanít vendégprofesszorként.

S.E.R. Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke – Egy kenyér, egy test vagyunk - Az Eucharisztia megélése a Cigánypasztorációban, a legszegényebbek között

EBÉD

 

19.00-21.00: KÖZÖSSÉGEK SZENTSÉGIMÁDÁSA

Helyszín: Szent-István Bazilika

Az Eucharisztikus Kongresszus egyik fő célja, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusra irányítsuk a figyelmet, őt dicsőítsük és imádjuk. Az országban működő nagyobb közösségek, lelkiségi mozgalmak tagjaival mindenkit egy közös, kétórás szentségimádásra hívunk szeptember 9-én a Szent István-bazilikába. A közösségek által kiválasztott magyar és idegen nyelvű énekekkel imádkozunk és Szentírást olvasunk. Az énekek között lesznek hagyományos gregorián dallamok, taizéi dalok és az utóbbi években keletkezett, közkedvelt dicsőítő vagy szemlélődő énekek. A zenei szolgálatot adó negyvenfős kórus és huszonöt zenészből álló zenekar is a közösségek tagjaiból áll össze.

Ezen az estén más módon is lehet találkozni Jézussal, mégpedig a kiengesztelődés szentségében. A szentségimádás alatt a bazilikában, az altemplomban és a bazilikán kívül lesz lehetőség szentgyónást végezni magyarul és más nyelveken.

A közösségek szentségimádására előzetes regisztráció nem szükséges, mindenkit szeretettel várunk.

A liturgia a Szent István téri színpad ledfalas kivetítőjén is követhető.

19.30-22.00: A MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS KONCERT

Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

REGISZTÁCIÓHOZ KÖTÖTT

JEGYVÁSÁRLÁSHOZ KÖTÖTT

 

HÉTKÖZNAP: HELYSZÍN: HUNGEXPO

SZEPTEMBER 10. PÉNTEK

 

8.45 : REGGELI IMA

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

9.30 : KATEKÉZIS (TANÍTÁS)

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Dominik Duka bíboros katekézise

 

10.30 : TANÚSÁGTÉTEL

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Áder János Magyarország Köztársasági Elnökének katekézise

A rendszerváltást megelőző években kapcsolódott be és azóta is fontos szereplője a magyar politikai életnek. 2012 óta tölti be az államfői tisztséget. A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő társadalmi bizottság elnöke. Nevéhez fűződik az Égre néző – Isten jelenléte a magyar költészetben című kötet ötlete. Beszédtanára javaslatára költeményeken gyakorolt, köztük istenes verseken, amelyek meghatározó élménnyé váltak életében. A kötethez írt előszavában József Attilát idézi: „Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot.”

11.30 : SZENTMISE

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Főcelebráns: Jean-Claud Hollerich bíboros

Ezen a szentmisén a „Budapest Mise” tételei hangzanak el.

A Budapest Mise zsidó jellegű dallamokra épül, de latin nyelven szólal meg. Hangzása magába öleli a klasszikus egyházi zene hagyományait, a klezmer és jiddis zene ringató dallamosságát és pattogós ritmusait, de mindezek mellett a mai hallgató szimfonikus filmzenén nevelkedett érzékére is hat.
A mű szerzője Pejtsik Péter, akinek életművében a környező és távolabbi népek, kultúrák zenéje és a klasszikus megszólalásoktól a progresszív rockzenéig számos stílus ötvöződik egyszerre korszerű és kortalan hangzássá.
Zenei hitvallása szerint a „komoly” és „könnyű” határai egyáltalán nem ott húzódnak, ahol a zenei stílusok alapján gondolnánk. Az ő munkája az 1938-as Eucharisztikus himnusz, a „Győzelemről énekeljen” modern hangszerelése is, amely az idei NEK himnusza is egyben.
Ez a mise szimbolikus erővel jeleníti meg az Egyház hűségét gyökereihez, befogadó szeretetét és üzenetét korunk társadalma felé. Egyben rímel az Eucharisztikus Kongresszus jelmondatára: „Minden forrásom belőled fakad”. Így ráirányítja figyelmünket Jézus Krisztus személyére.

 

14.30 : FAKULTÁCIÓK – EGY IDŐBEN VANNAK - VÁLASZTANDÓ

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Etienne Vető atya, a Chemin Neuf közösség tagja, teológiai professzor, a Zsidó-Keresztény Kapcsolatok Központjának tanácsadója – Eucharisztia, zsidó liturgia és Izrael misztériuma

A magyar származású professzor tagja a fiatalokat megszólító Chemin Neuf (Új út) Közösségnek, amely többek között annak megjelenítését tűzte ki célul, hogy kereszténynek lenni „menő”. Etienne Vető Rómában él, ahol dogmatikus teológiát és ökumenizmust tanít a Pápai Gergely Egyetemen. Ugyanitt a „Bea bíboros” nevét viselő héber tanulmányi központ igazgatója, valamint a Zsidó-Keresztény Kapcsolatok Központjának tanácsadója. Munkájának sarokköve a mai katolikusok és zsidók közötti barátság és megbecsülés előmozdítása. Etienne Vető elkötelezett a fiatalok és házaspárok szolgálata iránt, tagja a Chemin Neuf Közösségnek, amely 1973-ban alakult meg Lyonban egy jezsuita imacsoportból. A közösség családosoknak, egyedülállóknak, fiatal egyetemistáknak és gimnazistáknak kínál imaalkalmakat, lelkigyakorlatot, elsődleges küldetésüknek a feltámadás örömhírének hirdetését tekintik; tanúságtételt arról, hogy a vidámságban, a bulizásban, a jókedvvel együtt töltött közösségi időben éppúgy ott van velünk Isten, mint amikor a templomban imádkozunk.

Card, Baltazar Enrique Porras Cardozo bíboros, Merida érseke – a Laikus hívek hivatása a szentségre

Baltazar Cardozo bíboros, a venezuelai Mérida érseke, a caracas-i főegyházmegye apostoli adminisztrátora. Az egykori venezuelai elnök, Hugo Chávez ellenzékéhez tartozott. A dél-amerikai ország, ahol háború nélkül is háborús viszonyok uralkodnak, súlyos gazdasági problémákkal küzd, az ország szociális rendszere gyakorlatilag összeomlott. Az évek óta tartó venezuelai válság mostanra annyira ellehetetlenítette az életet, hogy aki megteheti, elhagyja az országot. Ebben a kilátástalan helyzetben nyújt segítséget az egyház a fizikailag és lelkileg megtört embereknek, akiknek már semmijük sincs a megélhetéshez, az országot kiéheztető rezsim miatt. A Venezuelában tapasztalható válság közepette Cardozo soha nem mulasztja el, hogy felemelje a szavát az elesettekért.

Card, Andrew Yeom Soo-Yung bíboros, Szöul érseke – a Keresztények helyzete Koreában

Andrew Yeom Soo-jung médiabirodalmat épített fel. Első katolikus vezetőként átment Észak-Koreába. A bíboros szívügyének tartja, hogy békés párbeszéd alakuljon ki a két Korea között. Szöulban kifőzdét nyitott rászorulók számára, gyakran maga a bíboros is részt vesz az ételosztásban. 1970-ben szerzett diplomát teológiából, majd plébániai lelkészként kezdte el szolgálatát. A szöuli karitász elnöke. 2012-ben kinevezték Szöul érsekévé, két évvel később bíborosi rangra emelték.

Georg Schwarz a Cenacolo Közösség tagja, a német régió vezetője – Sötétségből a fényre

Georg Schwarz maga is a Cenacolo közösség támogatásával építette fel újra az életét. „Egy bizonyos ponton elhagytam mindent, amire a családom és a hitem tanított. Az alkohol rabjává váltam” - idézte fel múltját. A Cenacolo nem terápiás intézmény, hanem keresztény értékekre épülő, önsegítő „életiskolának” tekinti magát. A gyógyír maga a közösség. A támogatottak életében a munka és az igaz barátság mellett az ima kap központi szerepet. A Cenacolo közösségnek jelenleg tizennyolc országban több mint hatvan háza van. Georg Schwarz egykori támogatottból támogatóvá vált, ma már ő maga is a fiatalok gyógyulását, életük újrakezdését segíti.

EBÉD

 

19.00-22.30: ÁKOS KONCERT ÉS FORRÁSPONT IFJÚSÁGI EST

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna

REGISZTÁCIÓHOZ KÖTÖTT

Mi a Forráspont? Találkozási lehetőség egymással és Jézussal, aki velünk maradt az Oltáriszentségben.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) ifjúsági programjának keretében immáron harmadik alkalommal hívja a 15 és 30 év közötti fiatalokat Forráspont című eseményére, amely idén Ákos koncertjével kezdődik. Valódi feltöltődés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással, vizuális és akusztikus élménnyel!

Ákos erre az alkalomra azokból a dalaiból válogat, amelyek Istenről, hitről, szeretetről szólnak.

Kapunyitás:17.30-

Program:

 • Ákos koncert
 • Zenés dicsőítés
 • Tanúságtételek
 • Szentségimádás

 

19.30-21.30: EUCHARISZTIKUS SZIMFÓNIA

Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

REGISZTÁCIÓHOZ KÖTÖTT

JEGYVÁSÁRLÁSHOZ KÖTÖTT

A PROJEKT ÉS AZ EUCHARISZTIA TÉMÁJA

A szimfónia a Jeruzsálemben egymás mellett élő tizenkét féle keresztény egyház hagyományos zenei anyagából me­rít olyan részeket, amelyeket általában az eucharisztikus li­turgiában énekelnek. Ezek ihlették a szimfónia 12 tételét.

Az eredmény egy olyan zenemű, amely ― bár nyugati ka­rakterjegyeket mutat ― párbeszédbe lép különböző kultú­rákkal és korokkal az ősi örmény, bizánci, szír-arámi, etióp, kopt (fáraói), káld stb. zenei hagyományok segítségével. A szimfónia mindemellett olyan zenei modalitásokat foglal magában, amelyek mára csak a keleti hagyományokban maradtak fenn. Az eredeti zeneművek liturgiai hitelessé­gének megőrzése érdekében a tételek elején a keleti egyházakban érintetlenül megőrzött dallamok a capella szólalnak meg az egyes vallásokat képviselő tizen­két énekes előadásában, majd ezt követi a téma kibontása a zenekar és kórus tolmácsolásában.

A különböző egyházi hagyományok ilyetén együtthatása a szimfóniának nem csak egészen egyedi zenei hangzást, hanem mély spiritualitást is kölcsönöz. Az első századok keresztényei a „Krisztus teste” szókapcsolattal fejezték ki a Szűz Máriából született Test, az Eucharisztikus Test és az egyházi Krisztus Teste fogalmakat. A szimfónia a hallgatót csendes szemlélődésre hívja, hogy lelki füleivel tapasztalja meg az egyház titokzatos közösségét, a Titokzatos Testet, amely tüdejének keleti és nyugati felével egyszerre léleg­zik, s amely minden tagjával a krisztusi Eucharisztia tes­tében és vérében él: egy túláradó szépség misztériuma, a Szentlélek Úristen műve és a Szentháromság Szeretetének megtestesülése.

 

HÉTVÉGE:

SZEPTEMBER 11. SZOMBAT

10.00-15.00: CSALÁDI NAP

Helyszín: Margitsziget

A NEK szervezői valamennyi korosztályt hívnak és várnak a programokra, a családi napot a Családok Jézusban Közösség szervezi a Margitszigeten. Az esemény a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által életre hívott Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénysorozatának egyik programja. Két színpadon beszélgetésekkel, zenével, ismert előadókkal várják a családokat. A nap folyamán hallhatjuk és láthatjuk többek között: Szalóki Ágit, Berecz Andrást, a Debreceni Hajdú Táncegyüttest, a Misztrál együttest, Csókay András idegsebészt és Pindroch Csaba színművészt.

A színpad körüli sátrakban valamennyi korosztály talál őt érintő és érdeklő témát, legyen szó önismeretről, párkapcsolati vagy éppen környezetvédelmi kérdésekről. A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, kincskereséssel, geocachinggel, falmászással és egyéb sporttevékenységekkel várják a szerzetesrendek és közösségek.

Nagy öröm, hogy ezt a nagyszabású eseményt olyan időszakban rendezhetjük meg, amikor kiemelt figyelmet kapnak a családok és az édesapák. Ferenc pápa ugyanis az Amoris laetitia apostoli buzdítás kiadásának 5. évfordulóján meghirdette a családnak szentelt évet és még tart az édesapákra fókuszáló Szent József-év is.

A NEK Családi Nap szervezői szeretnék, hogy Pál apostol buzdítása határozza meg ennek az együtt töltött időnek a lelkiségét: „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.”(1Kor 9,22) Szervezőelvünk: minden jóakaratú embert hívnak és várnak az eseményre. Valamennyi korosztály számára kínálnak programokat.

Több mint 70 sátorban kézműves foglalkozásokkal, lelki beszélgetésekkel, gyónási lehetőséggel, közbenjáró imával és sok más feltöltődési és kikapcsolódást nyújtó eseménnyel várnak mindenkit. Találkozhatunk a szerzetesrendek, közösségek és egyéb segítő szervezetek tagjaival is.
Két színpadon beszélgetésekkel, zenei programokkal készülnek. A fellépők a produkciójukon kívül beszélnek majd útkeresésükről, hitükről, találkozásukról Istennel – ez a lelki vonulata az eseménynek alapvetően megkülönbözteti a NEK Családi Napot a többi családoknak szóló programtól.

A nagy színpad fellépői:

 • Szalóki Ági
 • Debreceni Hajdú néptáncegyüttes
 • Kaláka együttes
 • Berecz András
 • Misztrál együttes
 • Magidom együttes
 • Bérczesi Robi
 • Eucharist zenekar
 • Pintér Béla, Prazsák László, Mező Misi, Csiszér László, Sillye Jenő

A kamaraszínpad fellépői:

 • Dr. Nemes Csaba (teremtésvédelem)
 • Orsós Zoltán atya és Liszli Erika - Cappuccino program
 • Oberfrank Pál
 • Hodász András
 • Irish Coffee zenekar
 • Egri Érseki Fiúkórus
 • Bolyki Balázs és a B5
 • dr. Csókay András
 • Flamma Cordis hegedűduó
 • Shalom közösség

A beszélgetősátorban a következő témákról lesz szó:

 • Mi fán terem a teremtésvédelem?
 • Teremtésvédelmi jó gyakorlatok a hétköznapokban
 • Párkapcsolat
 • Szerzetesek a hivatásgondozásról
 • Bemutatkozik a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat

A programokon való részvétel egyben tanúságtétel is: tanúság Isten, az Egyház, a házasság és a család mellett, kiállás a teremtett világ megóvása mellett. Az esemény zárásaként drónfotó elkészítését tervezzük a résztvevők által megformált Eucharisztiáról. A „családi fotózást” követően Székely János vezetésével együtt vonulunk a Kossuth térre, az ünnepi szentmisére és a NEK egyik legszebb eseményére a gyertyás körmenetre.

Az esemény mindenki számára nyitott, ingyenes és nem regisztrációhoz kötött. További részletekért keresd fel a NEK Családi Nap weboldalát és a KATTÁRS Facebook oldalát! www.nekcsaladinap.hu, https://www.facebook.com/katolikustarsadalminapok

 

17.00-21.00: SZENTMISE ÉS EUCHARISZTIKUS GYERTYÁS KÖRMENET

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Helyszín: Kossuth Lajos tér

Főcelebráns: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek

Záróáldás a Hősök terén

Zenei szolgálat: Váci székesegyház kórusa; Központi Katonazenekar

 

HÉTVÉGE:

SZEPTEMBER 12. VASÁRNAP

11.30-13.00: STATIO ORBIS – ÜNNEPI ZÁRÓMISE FERENC PÁPÁVAL

REGISZTÁRICÓHOZ KÖTÖTT

Helyszín: Hősök tere

Ünnepi zárómise Ferenc pápával

A Szentatya korán kelő típus az ébresztő órája 4 óra 45 perckor jelzi számára a nap kezdetét. Ahogy kiderült a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjére is meglehetősen korán indul el, reggel 6 órakor száll fel Rómából a pápai gép.

A pápai humor

Egy alkalommal a pápa egy fiatal bíboros mellé szállt be a liftbe a Szent Márta-házban. A bíborost meglepte, hogy ki lesz az utastársa és felkiáltott: Szent Atyám! Ferenc pápa így reagált: Szent Fiam!

Reggeli mise kézfogással

A reggeli szentmisék nagy élményt jelentenek a rómaiaknak és külföldieknek is. A reggel 7-kor kezdődő eseményre, előszeretettel látogatnak el a hívek, a szentmisék végén Ferenc pápa gyakran az utolsó padsorban leül és együtt imádkozik a közöséggel. Távozása előtt mindenkivel kezet fog.

A zárómisén az Operaház zenekarán és kórusán kívül, fellép egy több, mint kétezer fős énekkar.