Kedves Mindnyájan!

Szeretettel osztom meg a március 15-i ünnepségről írt beszámolómat, amelyet március 26-án tartottunk Frankfurtban. 

Ezúton kívánok Áldott Húsvéti Ünnepet Mindenkinek! 

Üdvözlettel:

Török Dancsó Ádám 

KCSP - Frankfurt

 

 

Megemlékezés és örömünnep Frankfurtban

 

Több emberöltőnyi év telt el az 1848/49-es szabadságharcot követően. Hat generáció nőtt fel azóta, hogy Petőfi elszavalta a Nemzeti dal c. költeményét a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a magyarok szabadságát követelve. A forradalmárok harcoltak függetlenségükért, harctoltak a jövőjükért! A mai kor emberének pedig csaknem szintén harcolnia kell saját nemzeti függetlenségéért. Más színtéren, más eszközökkel. Sok-sok év után is emlékezünk elődeinkre, mert azon túl, hogy büszkék vagyunk akkori nemes, hazafias tettükre, erőt adnak számunkra a mindennapokhoz.   

Frankfurt am Main-ban egy szép számú ünneplő közönség gyűlt össze, hogy részt vegyen a márciusi ifjak 175. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, a magyar katolikus szentmisén, melyet rend szerint Belényesi József atya celebrált, és az azt követő ünnepségen. Mindenképp ünneplésre adott okot az összejövetel, több szempontból is. A megemlékezés ünnepi szónoka Vincze Lóránt marosvásárhelyi születésű, európai parlamenti képviselő, aki egyúttal az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke is egyben. A FUEN az európai őshonos nemzeti kisebbségek és nyelvcsoportok érdekképviseleti szervezete, amelynek célkitűzései szinte teljes mértékben egybeesnek a diaszpórában élő magyar közösségek, így a Frankfurtban élő magyar közösség törekvéseivel, ami nem más, mint magyarnak megmaradni szívben, lélekben itt, Nyugat-Európában másod-, harmad generációs magyarként. Vincze Lóránt gondolatai és jókívánságai bizonyára erőt adott valamennyiünk számára!  

A Frankfurtban és vonzáskörzetében élő magyar közösségszervezői munka pedig példa értékű. Persze, vannak hiányosságok, mint mindenhol, de az összetartó erőt mi sem bizonyítja jobban, mint a városban immáron 51 éve működő 84. sz. Lehel Vezér cserkészcsapat vagy az ugyancsak frankfurti Cifra Gyermek- és Ifjúsági Táncsportegyesület tánccsoportjai. Előbbiek vezetői az ünnepi alkalomra cserkészegyenruhában jelentek meg, valamint cserkészeikkel gyönyörű fali kokárda dekorációt készítettek az ünnepségre, utóbbiak, a tánccsoport tagjai fergeteges fellépésükkel emelték az ünnep hangulatát. Ezen alkalmon a szinte legkisebbektől a majdnem legidősebbekig, három korosztály mutatta be és adta elő nagy sikerrel azokat a tánclépéseket, koreográfiákat, amelyeket az elmúlt fél évben elsajátítottak. Klement Nándor és felesége, Klementné Kecskeméti Beáta fáradságot nem ismerve hétről hétre tanítja magyar néptáncra a frankfurti szülők gyermekeit, és ami ettől talán még egy kicsit fontosabb: a táncon túl a gyerekek honismeretet, viselkedéskultúrát, magyar barátokat és önbecsülést is kapnak.

A második korcsoport mezőföldi csárdást és frisst, a harmadik korcsoport széki csárdást, a negyedik, serdülő lányokból álló tánccsoport pedig somogyi üveges táncokat mutattak be. Látni kellett volna, ahogy a közönség szinte tátott szájjal csodálta a lányokat fejükön az üvegekkel, akik mindeközben lépéseket jártak.

Az esemény részét képezte természetesen a szeretetvendégség is, ahol a résztvevők kávé, sütemény mellett örülhettek egymásnak. Örülhettek, hogy van egy közösség ahol magyarul beszélhetnek, köszönve ezt az 1848/49-es hősöknek is, akik a saját forradalmukat megvívva nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy most itt 2023-ban, Nyugat-Európában, Frankfurtban magyarul szólhatunk, énekelhetünk, táncolhatunk. 

 dekorciMezfldi tncoksomogyi veges tncszki csrdsnnepi elad