Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait az alábbi rendezvényre:

Dr. habil. Hunyadi Zsolt

történész, egyetemi docens, Szeged

MAGYARORSZÁG  SZEREPE  AZ  EURÓPAI  KERESZTES HADJÁRATOK  IDEJÉBEN

Vendégünk 1970-ben született a Békés megyei Szeghalmon. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát 1996-ban.
2004-ben szerzett doktori (PhD) fokozatot történelemtudományból, majd 2020-ban habilitált.
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének docense. Fő kutatási területei a középkori lovagrendek (johanniták, templomosok), a keresztes hadjáratok története a kora újkorig, középkori egyháztörténet, pecséttan, források digitalizálása, ill. középkori magyar jogtörténet. Negyedszázada tagja a keresztes hadjáratok kutatását összefogó és koordináló nemzetközi testületnek (SSCLE), amelynek elnökségi tagja is volt 2004-2012 között. 2005-óta tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, 2008 óta pedig a Magyar Történelmi Társulatnak. Szakmai tevékenységének elismeréseként 2007-ben elnyerte a Kristó Gyula-díjat, 2019-ben pedig Máltai Emlékérmet kapott. Számos hazai és külföldi konferencia szervezője és előadója, kilenc könyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője volt, tudományos publikációinak száma meghaladja a 130-at. Több hazai és nemzetközi tudományos folyóirat, ill. könyvsorozat szerkesztőbizottságának tagja, és rendszeresen tart tudománynépszerűsítő előadásokat. Napjainkban kutatást folytat a müncheni székhelyű Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters (MGH) könyvtárában.

A keresztes hadjáratok kora a szélesebb közönség számára a 11. század végétől a 13. század utolsó évtizedéig tartó időszak, amelyet elsősorban a hit és a Szentföld védelmére szervezett katonai vállalkozások jellenzik mind a mai napig. A tudományos igényű történetírásban már az 1970-es évektől kezdve egészen új definíciók fogalmazódtak meg a keresztes mozgalom értelmezésére és értékelésére. Ezzel párhuzamosan a szakma képviselői a Magyar Királyság keresztes hadjáratokban való részvételét is újragondolták és a mégoly forrásszegény korszakokról is új ismereteket tudtak megfogalmazni. Az utóbbi években már sokkal árnyaltabban látjuk egy-egy uralkodónk szerepét, ily módon  II.András részvételét  is az  V. keresztes hadjáratban (1217-18).

Az estét vezeti: Szalay Anikó, München

Magyar Katolikus Misszió München, Oberföhringer Str. 40

2023. június 16-án, pénteken, 19.00-kor

Szíves költséghozzájárulására számítunk.            Mindenkit szeretettel várunk!


http://www.buod.de/images/BUOD_info/Hunyadi-3.pdf