Kedves Mindnyájan!
Cserháti püspök úr, Feri atya méltatása csak most kezdődött. Még gyászoljuk, egyhamar nem térünk napirendre eltávozása fölött, hiányzik. A Kossuth rádió katolikus egyházi félórájának mai adásában nemcsak méltatják, de hallhatjuk is Feri atyát, ezért küldöm ezt a linket Zoltán testvérem jóvoltából. A Tanúim lesztek július 25-i adására kell kattintani. Ekkor a bal felső mezőben megjelenik a rádióműsor, amelyre szintén kattintani kell.


Ügyelni kell arra, hogy a hangszóró is be legyen ott kapcsolva. Érdemes Feri atya üzenetét, szép tanúbizonyságát meghallgatni és megfogadni. Ezzel tartozunk emlékének, áldozatos szolgálatának, irántunk való különleges szeretetének.
Imádkozzunk, hogy méltó utódja legyen ebben a nem könnyű, de fontos diaszpóra szolgálatban, amelyre szükség van!


Üdvözlettel:
Ravasz Ákos

 

 A Kossuth Rádió mai július 25-i a " Római Katolikus Egyház félórája" címü adásában:

https://mediaklikk.hu/musor/tanuim-lesztek-a-romai-katolikus-egyhaz-feloraja/

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek nekrológjában azt írta, Cserháti Ferenc küldetését mindig kiemelkedő hozzáértéssel és lelkipásztori szeretettel látta el.

Ökumenikus nyitottsággal vett részt a Diaszpóra Tanács munkájában. „Az egyház és a magyarság szolgálatában végzett kiemelkedő munkásságának és kedves személyének

emlékét tisztelettel és hálás szeretettel őrizzük” – fogalmazott a bíboros.

Cserháti Ferenc 1947. február 12-én született a Románia területén található Túrterebesen. 1971. április 18-án szentelték pappá Gyulafehérváron a Szatmári Egyházmegye szolgálatára.

1971 és 1973 között Kaplonyban, 1973 és 1979 között Máramarosszigeten volt káplán.Magasabb teológiai tanulmányokat folytatott 1979-től Frankfurtban, majd az innsbrucki

Leopold-Franzens-Egyetemen, ahol 1982-ben hittudományi doktorátust szerzett. Ezután 1982–1984-ig Münchenben volt káplán, 1984–2002-ig a müncheni Magyar Katolikus Missziót vezette.

1996-tól 2006-ig a külföldön élő római katolikus magyarok püspökének európai delegátusa, valamint a Német Püspöki Konferencia magyar delegátusa és németországi magyar főlelkész volt.

2007. június 15-én XVI. Benedek pápa kinevezte esztergom-budapesti segédpüspökké és centuriai címzetes püspökké. 2007. augusztus 15-én szentelték püspökké az esztergomi bazilikában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától ezzel egyidejűleg megbízást kapott a külföldi magyar lelkipásztori szolgálat koordinátorának tisztségére. Feladatkörébe a Kárpát-medencén kívüli

magyar szórvány szolgálata és - Erdő Péter bíborostól kapott kinevezése alapján - az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén élő nemzetiségek, migránsok, turisták lelkipásztori

ellátásának koordinálása tartozott. Cserháti Ferenc lemondását segédpüspöki tisztségéről Ferenc pápa február 3-án fogadta el életkorára tekintettel.