Ha István velünk, ki ellenünk?

Ugyanis augusztus 20-án nem egyszerűen az államalapítást ünnepeljük, hanem olyan szellemi energiákat és olyan morális teljesítményt, amelyek a Kárpát-medence népeinek közösségformáló erejét adják évszázadok óta.

Első királyunk öröksége olyan közös kincsünk és erkölcsi zsinórmértékünk, amely emberöltők megszámlálhatatlan során át megkérdőjelezhetetlen legitimitást és együvé tartozást nyújtott az itt élő népek összességének, függetlenül attól, hogy milyen nyelven szóltak, milyen eredetmítoszokat meséltek gyermekeiknek.