Kedves Listattärsak!

Napjainkban sok hír van, amely inkább magára vonja a figyelmet. Vannak témák, amelyek másokat nem, de minket érdekelnek, mert érintenek. A székelységgel kapcsolatban kiegészítendő: ők közjogilag egy nemzet,

lásd Werbőczy Tripartituma, és a nemzetközi jogban a nagyhatalmak és Románia között kötött kisebbség védelmi szerződés: Az 1919 dec 9 -i szerződés 9. cikke a székelyek és szászok kulturális autonomiáját rögzíti.

Itt e két nemzeti kisebbség, helyesebben népcsoport közösségi jogalanyisága rögzített, tehát Románia ezt a szerződést, Treaty-t sérti meg, szegi meg, amikor csak a nemzeti kisebbségi személyek egyéni jogait ismeri el.

Fontos, hogy ezt megértsük és tisztán lássuk. Amikor a Budapesten az Országház egyik lobogója a magyar mellett a székely zászló, az nem  egy EU-t bosszantó magyarkodás, hanem erre a román jogsértésre hívja fel a figyelmet.

Egy hónappal ezelőtt Rab Irén Münchenben egy tanulságos előaadást tartott a szász nemzet 800 éves történetéről, sorsáról Erdélyben. Rendkivül sikeresek voltak magyar földön, úgy látszott,

hogy a magyar nemzet részévé váltak, aztán egy adott történelmi pillanatban, 1918-1919-ben kiugrották, paripát váltottak, szívet cseréltek, és 80 év múlva 'köddé' váltak, Európa egyik legcsodálatosabb területét,

Erdélyt, hazájukat végérvényesen elvesztették, népiesen szólva elbokázták, kétévenként Dinkelsbühlben visszasírják. Nem úgy a székelyek, ők rendíthetetlenek, mozdíthatatlanok. Ezért szabad és illik nekünk időnként

külön megemlékezni róluk, mint nemzetünk egyik pilléréről.

Üdvözlettel:

Ravasz Ákos

HOGYAN KERÜLTEK A SZÁSZOK ERDÉLYBE ÉS, HOGY KERÜLTEK EL ONNAN?

https://youtube.com/watch?v=bPjjZ-s28jw&si=lHqYUQ0iz-vA4hE3

Keves Listatársak!

Brendus Réka, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetője azokról is szót ejtett, akik úgy gondolják, hogy nincs helye a magyar, székely múltnak és kultúrának ebben az országban, de felemelő, megerősítő üzenete is volt.  „Ez már nem is múzeum, ez a hely a székely nemzet örökségének, mindennapjainak, életművének, születésének és dicsőségének otthona és még annál is több, a székelység megmaradásának szentélye...“


https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-mint-egy-epulet-tobb-mint-egy-muzeum-tobb-mint-egy-intezmeny