Kedves Listatagok!

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe Marosán Csaba színművész levelét, akinek februárban Németországban lesz két előadása, de szívesen vállal további fellépéseket.

Üdvözlettel:

Pereszlényi Erika

 

 

Kedves barátaim!

2024. február 17 és 20 között Németországba utazom. 17-én Hamburgban, 18-án pedig Hannoverben lépek fel a Humor az irodalomban c. műsorommal. 

Ezen emailben küldöm a rövid bemutatkozómat valamint a további verses műsoraim leírását. 

Ha volna igény valamely műsoromra 19 vagy 20-án, kérem jelezzék. 

           Marosán Csaba vagyok, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának egyik legifjabb tagja.

Pár évvel ezelőtt elindítottam egy olyan egyéni mozgalmat Erdélyben, melynek célja megszerettetni az irodalmat az emberekkel. Eddig közel 120 középiskolában és 160 templomban jártam Erdélyben olyan egyéni műsorokkal melyek érettségi tételek, és közel ötvenezer diáknak hirdettem, hogy van élet a simogatós telefonok világán túl is.

Hiszem azt, hogy nyelvében él a nemzet. Reményik Sándor szavaival élve, nem hagyom a templomot és az iskolát. 

Ezen előadások közül lehetne válogatni.

1.  A Bomlott cimbalom-Arany János ismeretlen arca c. előadás úgy vezet végig Arany életútján, hogy egy eddig ismeretlenebb, derűsebb, humorosabb arcát villantja fel a költőnek, kiegészítve ezzel az iskolai Arany-képet.

2.Dsida Jenő, a Psalmus Hungaricus szerzője, élete nagy részét Kolozsváron élte. A Tarka-barka strófák c. műsorom Dsida Jenőről szól, arról az emberről aki meghatározó szerepet játszott a két világháború közötti erdélyi irodalomban.

3. Humor az irodalomban - A humor játék. Játékra hívlak titeket. Adott néhány szerző a magyar irodalomból, akiknek a humorosnak vélt szövegeit beletettem egy kosárba. Egy adott térben és időben sorra kihúzzuk együtt ezeket a szövegeket, azt remélve, hogy a rekeszizmok nem maradnak statikusak. A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?

4. Az Adytól kölcsönzött Intés az őrzőkhöz című előadás gerincét olyan különböző korú, stílusú és hangulatú versek alkotják, melyek szólnak a hazáról, hitről, kitartásról és helytállásról. Ady, Radnóti, Petőfi és Dsida azon versei hangzanak el az előadásban, melyek időtálló üzeneteket tartalmaznak.

5.Az Őrizem a szemed c. verses előadásban olyan költemények hangzanak el melyeknek középpontjában a férfi-nő kapcsolat vagyis a szerelem kerül, mert bármilyen fájdalmat, bosszúságot is okoznak néha egymásnak, a legmélyebb gyönyörűséget, igazi menedéket mégiscsak egymásban lelik.

UI: Elküldöm a facebook oldalamat, ahol megtekinthető az eddigi tevékenységem, valamint csatolom Ady Endre A Kalota partján c versét, Arany János Szent László legendájáról szóló kisfilmem melyet az Arany emlékbizottsággal karöltve készítettem és az  előadásokról szóló anyagokat.

https://www.facebook.com/marosancsaba/

https://www.youtube.com/watch?v=RJMxVERMyDw

https://www.youtube.com/watch?v=PjWvPsBX0oU  

https://www.youtube.com/watch?v=UlAQqKC3W30&t=179s

https://www.youtube.com/watch?v=f45Fr4AkauE&t=569s