Emlékkötet a BUOD 30 éves működéséről
Harminc év — Egy emberöltő: Ennyit élt meg eddig a csak német rövidítéssel BUOD-nak nevezett országos szövetségünk, melynek teljes magyar neve: Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (NMSZSZ). A BUOD megszületett, felcseperedett, megerősödött, és most harminc évesen, felnőttkora elején, ereje teljében áll az őt alkotó tagszervezetek és az őt körülvevő világ előtt.
Születésének éve: 1993: Ekkor, a rendszerváltás váratlan idején, szinte mámoros örömmel és határtalan bizakodással az addig nagy múlttal rendelkező, Nyugat-Németországban működő magyar közösségek és a frissen alakult kelet-németországi magyar közösségek vezetői nagy elhatározással eldöntötték: kell egy országos csúcsszervezet, amely segíti, összehangolja és csatornázza a kapcsolatot az immár szabad Magyarországgal és a Kárpát-medencei magyar nemzetrészekkel a közös megsegítés és megerősödés érdekében.
Ez a könyv A4-es formátumban 72 oldalon, krétás papíron színes képekkel illusztrálva mutatja be a BUOD megalakulását és működését. Az egyes tagszervezetek is külön-külön ismertetik munkájukat. QR-kódok segítségével meg lehet tekinteni 18 videófelvételt a BUOD és tagszervezetek három évtizedes életéből.

Megrendelhető: Ár 10,- Euró ill. 3.000 Forint + postázási költség.
Hungarikumok (Hungarikums, Hungarikums)
A hungarikum megkülönböztetésre, kiemelésre méltó érték, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével, minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet külföldön és belföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, védett természeti érték, kiváló nemzeti termék, amit a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, és ami a törvény erejénél fogva hungarikum.
Ez a könyv 151 oldalon, krétás papíron és színes képekkel illusztrálva mutat be 67 hungarikumot, azaz a magyarságot képviselő értéket. Az ismertető szöveg háromnyelvű; egymás alatt olvasható magyar, német és angol változatban.

Megrendelhető: Ár 15,- Euró ill. 4.500 Forint + postázási költség.
Magyar Feltalálók (Ungarische Erfinder, Hungarian Inventors)
A mindennapi élet számos területén találkozhatunk magyarok találmányaival, illetve azok mai alkalmazásával. Hasznosságuk és elterjedt használatuk igazolja, hogy milyen jelentős mértékben járultak hozzá a magyarok az emberiség haladásához, előbbre jutásához.
A színes, kitűnő minőségű könyv „Magyar Feltalálók“ három nyelven (magyarul, németül és angolul) nyújt alapinformációt az elmúlt századok 60 kiemelkedő feltalálójáról, felfedezőjéről, tudósáról, de a legújabb nemzedék képviselőiről is, és találmányaikról.
Megígérhetjük, érdekes felfedezésekben, meglepetésekben lesz részük!

Megrendelhető: Ár 15,- Euró ill. 4.500 Forint + postázási költség.
A Magyar Csoda Története. Beszélgetések németországi 56-os magyarokkal
A könyv, amelyet interjú-kötetnek nevezhetünk, azzal válik érdekessé, hogy az, aki kérdez, Nagymihály Zoltán a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa, fiatal, jól felkészült történész, aki alapos ismerője a kornak és ismeri az események történési és személyi összefüggéseit.
A beszélgetéseket olvasva sok érdekes életút rajzolódik ki, amelyekben benne van az idegenbe szakadás szorongása, a küzdelmes egzisztencia-teremtés, a szakmában a "mindig többet kellett teljesítenünk" és a közösségi életben való részvétel.
Ez a kötet egyúttal tisztelgés azok előtt az idős ´56-osok előtt, akik megszervezték a németországi magyar közösségeinket, nem hagyták kialudni a magyar forradalom eszmei fáklyájának lángját, hűek maradtak hazájukhoz. Ők azok, akik lojális állampolgárai az őket befogadó országnak, nem hagyták érvényesülni a valóságot elferdítő, Magyarországról jövő hazug kommunista propagandát.
Közösségszervező munkájuknak köszönhetjük, hogy második és harmadik generációs magyarok beszélik anyanyelvünket és közülük többen folytatják azt az áldozatos, nemes munkát, amit örökségül kaptak.

Megrendelhető: Ár 10,- Euró ill. 3.000 Forint + postázási költség.
Szemtanúk 1956 - Németországban élő kortársak és forradalmárok emlékeznek 50 év távlatából
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján ezzel a könyvvel szeretné kifejezni háláját és tiszteletét mindazoknak. akik hozzájárultak az akkori világot megrázó eseményekhez, és a későbbiekben Németországban 1956 szellemében gyarapították a magyar közösségeket, erősítették a német-magyar baráti kapcsolatokat.
A forradalom és szabadságharc mérföldköveit, kiemelkedő eseményeit, a vezető személyek szerepét sokan megörökítették és elemezték az elmúlt ötven évben. A jelen, hiányt pótló könyvben negyvenkét személy egyéni visszaemlékezéséből mozaikszerűen rakódik össze, domborodik ki az akkori idők hiteles képe. Fegyverrel harcoló hős nem volt, nem lehetett mindenki, mert az adott helyzetben más-más feladatot rótt rá a kötelesség. De ezekből a sokszor nem nagynak látszó cselekedetekből és helytállásból a nagy egész szükséges és elengedhetetlen részeként a nyugati végektől az ország keleti határáig, sőt még azon túl is, északtól délig, egyértelműen kirajzolódik a város és falu, az egész magyarság önzetlen összefogása a zsarnokság ellen.

Megrendelhető: Ár 15,- Euró ill. 4.500 Forint + postázási költség.
Ungarnaufstand 1956 - In Deutschland lebende Augenzeugen und Revolutionäre blicken nach 50 Jahren zurück
(németül)
Der BUOD möchte mit diesem Buch zum 50. Jahrestag des Ungarnaufstand gegen die Sowjetdiktatur von 1956 die gemeinsame Erinnerung an diese heldenhaften und weltweit bewunderten Freiheitskampf erneuern und festigen, der damals auch in Deutschland zu einer ungeheueren Sympathiewelle mit viel Begeisterung und Mitgefühl in der Bevölkerung geführt hat.
Wir empfehlen diesen Gedenkband der deutschen Öffentlichkeit, insbesondere den Historikern und Soziologen, aber auch allen deutschen Nachbarn und Freunden. Ganz besonders möchten wir jedoch das Buch den heranwachsenden Generationen widmen. Mögen sie Freude und Zuversicht gewinnen bei der Verwirklichung von Freiheitsidealen in einer wertesuchenden, sich stetig veränderenden Welt!

Bestellbar: Preis 15,- Euro bzw. 4.500 Forint + Versandkosten.