• Katolikus Magyar Egyházközségek és Missziók 11 papja tart 61 városban havonta legalább egyszer magyar nyelvű szentmisét.
 • A Protestáns Magyar Gyülekezetek 7 lelkésze tart 23 városban havonta legalább egyszer istentiszteletet.
 • Több mint 3 évtizede működik a Külföldi Magyar Cserkészszövetséghez tartozó 11 cserkészcsapat 9 városban.
 • A gyönyörű 10 hektárnyi "Hárshegy-cserkészpark" a Kastl/Opf. melletti Mennersbergben fekszik.
 • 5 táncházegyüttes működik 4 városban.
 • Hétvégi iskolák, színjátszó csoportok törődnek a másod- és harmadgenerációs fiatalokkal.
 • Több mint 40 egyesület dolgozik a magyar kultúra ápolása érdekében a magyarság települési súlypontjain. A sokrétűség jellemző: Városok közötti kapcsolatok, Német-Magyar Társaságok, tisztán kulturális egyesületek. Jótékonysági jellegű vagy vallásos feladatokat vállaló szervezetek (Magyar Máltai Szolgálat Németországban, Pax Romana, Protestáns Szabadegyetem, stb.) segélyakciókat, kongresszusokat stb. szerveznek.
 • Igen sok kicsi, de tartós jellegű közösség biztosítja tagjainak az anyanyelv gyakorlására az alkalmat.
 • 4 havilap (katolikus, protestáns és egyéb) tudósítja az óhazáról és az itteni életről olvasóit.
 • A "magyar kalendárium" fénypontjai: karácsonyi betlehemes játékok, az igen kedvelt farsangi bálok és természetesen a nemzeti ünnepek méltó megünneplése: 1848. március 15. és 1956. október 23.
 • "Majálisok", egyházi búcsújárás, táncházak és kirándulások kerekítik az egyesületi műsorokat.
 • Színházi és irodalmi esték, író-olvasó találkozók a legjobb magyar írókkal és művészekkel.
 • Az 1992 óta létezõ Duna TV és az M2 műholdas adása Németországban is igen jól fogható.