M E G H Í V Ó

 

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait az alábbi rendezvényre:

 

Csoma Gergely közíró, tanár és szobrász, Budakeszi

CSÁNGÓSORS

a moldvai csángóság története kezdettől napjainkig

Kedves előadónk így vall önmagáról: 1954-ben születtem Budapesten, ahol 1972-ben a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségiztem. Műbútorasztalos, majd kőfaragó lettem. 1980-ban diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán. 1980-82 között művészképzős voltam ugyanott, Somogyi József növendékeként. A magyarországi és az erdélyi magyarságtól földrajzilag is távol eső, majd asszimilációs román politikai törekvések miatt 1970 és 1989 között szinte megközelíthetetlen moldvai csángó-magyarsággal 1977-ben találkoztam először. Azóta járok fényképezni, néprajzi gyűjtést végezni Moldvába. Több tízezernyi fényképfelvételt készítettem a legnagyobb illegalitásban – majd 1990-től már szabadabban. Filmeztem és magnetofonra vettem a pusztuló, középkori magyar nyelvi emlékeket, szokásokat. 1979-től haláláig tanítványa voltam dr. Domokos Pál Péternek. 1999-ben lakóháza falára bronz domborművet készítettem. Ezen kívül több köztéri munkám valósult meg: Karácsony Sándor síremléke (1985, Budapest), Petrás Ince János reliefje Egerben, (2003), Csákváron 2010-ben Trianon-emlékművet, majd 2011-ben 1956-os emlékművet készítettem. 2012-ben Halásztelekre készítettem Petőfi Sándor mellszobrát. Hat emlékművet készítettem Moldvába, a csángó falvakba, hogy legyenek a falvakban közösségi emlékhelyek. 1991/1992-ben a Lakitelki Népfőiskola csángó gyerektáborait szerveztem, vezettem. 1993 és 1995 között a Duna TV számára két csángó filmet készítettem. Magyarfaluban a 2002/2003-as tanévben újraindítottam az ötven éve szünetelő magyartanítást. Szitás, Bahána, Újfalu és Forrófalva gyerekeinek szerveztem helyszíni nyári táborokat 2011 és 2015 között. Népdalokat, körjátékokat, imákat tanítottam vissza. Fontos célom a száműzött magyar nyelv közösségi szintre emelése. Pedagógiai célkitűzésem az élményközpontú, játékos tanítás. Hat fotóalbumomat adták ki (egyet Japánban) a moldvai csángókról. Erről a világról írtam egy dokumentum regényt, és novellákat, kisregényeket (2012 Moldvai kerékpár, 2013 Moldvai repülés). 2016-ban jelent meg mintegy 85 magnetofonkazettányi anyag átírásával moldvai gyűjtőmunkám összegző kiadványa „A megkötött idő”. A kötet negyvenévnyi moldvai néprajzi gyűjtésem anyagát tartalmazza. Ráolvasások, archaikus imák, varázslások, gyógyítások, népmesék, amit utolsóként gyűjthettem össze.

 

                                  Az estét bevezeti:Tolnay-Knefély Rita, München

Magyar Katolikus Misszió München, Oberföhringer Str. 40

2023. február 24-én, pénteken, 19.00-kor

Szíves költséghozzájárulására számítunk.            Mindenkit szeretettel várunk!

 160 Csoma