a Teleki Pál-díjjal kitüntetett Széchenyi Kör

 

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait az alábbi rendezvényre:
A 19. századi Magyarország az európai haladás útján Klauzál Gábor példáján keresztül
Vetített képes előadás és beszélgetés  Dr. Dobos Károly orvos, egyesületi alapító elnökkel

Az előadó szakmai karrierje során elsőként belgyógyász szakvizsgát tett,  dolgozott a szegedi orvosegyetem belgyógyászati klinikáján egyetemi tanársegédként, ahol haematologia és kardiologia volt a fő profil a kutatás, oktatás és betegellátás területén.  Később háziorvostan szakvizsgát tett és előbb Budapesten, majd  a Bajor Erdőben önálló praxisban dolgozik.

Életenek fontos állomásain (Kalocsa, Szeged, Budatétény) mindenütt talákozott Klauzál emlékével. Úgy érezte, hogy a kiváló reformkori hazafi, az 1848-as március 15-i pesti események vezéralakja, a MOIB elnökeként az ország felelős vezetője, későbbi miniszter az első független magyar kormányban, majd a passziv rezisztencia résztvevője, s a kiegyezés előkészítője teljesen elfelejtődött a haza számára.

Dr. Dobos Károly 2004-ben, Klauzál Gábor születésének 200. évfordulóján kezdett el saját anyagaiból és ismereteiből előadásokat tartani Klauzál Gábor jobb megismertetésére. 2004-ben kezdemenyezésére létrejött a Klauzál Gábor Társaság, amely azóta is eredményesen kutatja és örökíti meg Klauzál Gábor és családja életútját.

Az előadásból megismerhetjük Klauzál Gábor életútját, eredményeit, kudarcait és családját. Az előadó bemutatja a nyomtatott és internetes egyesületi kiadványaikat (www.klauzal.hu) Ismertetésre kerül az egészalakos egyesületi Klauzál-szoborállítás és az emléktáblák története. Egyedülálló emléktábla a közadakozásból megvalósított Klauzál Máriáé (Klauzál Gábor legkisebb lánya, Münchenben hunyt el!) a Magyar Katolikus Misszió lécsőházában Münchenben, amit az előadó avatott fel Kucsera János elnökkel és a müncheni magyar konzullal Gurza Lászlóval 2022. július 23-án. Köszönet a Klauzál Gábor Társaság tagjainak az önkéntes adományaikért!

Megemlékezésünket Vörösmarty Mihály Szózat c. versével, Himnuszunk közös eléneklésével és a Klauzál emléktábla megkoszoszórúzásával zárjuk.

Az est házigazdája: Kucsera János, Eching

 

Magyar Katolikus Misszió München, Oberföhringer Str. 40

2023. március 24-én, pénteken, 19.00-kor

Szíves költséghozzájárulására számítunk.            Mindenkit szeretettel várunk!

 

http://www.buod.de/images/BUOD_info/2023-03-24_Dr_Dobos_Karoly.pdf